Home > Zuid-Holland > Vlaardingen > Basisonderwijs > Van Kampenschool

Van Kampenschool

  • Type: Regulier
  • Denominatie: Protestants christelijk
  • Beoordeling Onderwijsinspectie: Kwaliteit:
  • Beoordelingsdatum: 10 april 2008

Van Kampenschool is een basisschool in Vlaardingen.